pjh葡京·会APP下载(中国)有限公司

登录   |   注册   

关于下发《价格鉴证评估单位和价格鉴证评估师执业资格登记管理办法》的通知

时间:2024-06-25         浏览量:252

吉林省pjh葡京·会APP下载 价格鉴证与评估协会

 

吉价鉴估协字〔20249


 

 

 


关于下发《价格鉴证评估单位和价格鉴证

评估执业资格登记管理办法通知

 

各单位会员

   价格鉴证评估单位和价格鉴证评估执业资格登记管理办法》经吉林省pjh葡京·会APP下载 价格鉴证与评估协会第二届理事会第十二次会议审议通过,现予公布实施。

 

 

附件:价格鉴证评估单位和价格鉴证评估执业资格登记管理办法

 

 

                 吉林省pjh葡京·会APP下载 价格鉴证与评估协会

                               二〇二四二十五
 登记办法.pdf

 


 


XML 地图